กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม Department of Industrial Works.
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว และผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่สนใจอบรมในหลักสูตรสำหรับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว และผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หากสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้แล้วนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3414, 0 2202 4173 หรือที่เว็บไซด์ http://greenindustry.diw.go.th

30 ธ.ค 2563 อ่านต่อ
สมัคร GI ผ่านระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว ในเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มขอการรับรองใหม่ การต่ออายุ หรือการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบได้โดยตรง และสามารถตรวจสอบสถานะหรือผลการรับรองได้เช่นกัน ช่องทางการสมัคร GI ในระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th และเข้าสู่ระบบผ่าน Banner สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3414, 0 2202 4173 หรือที่เว็บไซด์ http://greenindustry.diw.go.th

20 พ.ย 2563 อ่านต่อ
อบรมอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านระบบ e-Learning

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านระบบ e-Learning การอบรมผ่านระบบ e-Learning มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น 2. หลักสูตรสำหรับหัวหน้าหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 3. หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว โดยผู้ที่ผ่านการอบรม e-Learning ทั้ง 3 หลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเหตุ : สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

26 ต.ค 2563 อ่านต่อ
เรียนออนไลน์
เกี่ยวกับเรา
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และสร้างความตระหนักให้บุคลากรในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินและการให้บริการช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ
ระบบเรียนออนไลน์ รองรับบราวเซอร์ Google Chrome Version 87.0.4280.88, Firefox 83.0, Safari Version 13.1.2 ขึ้นไป ปิด