อบรมอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านระบบ e-Learning

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อบรมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านระบบ e-Learning การอบรมผ่านระบบ e-Learning มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวเบื้องต้น 2. หลักสูตรสำหรับหัวหน้าหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 3. หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว โดยผู้ที่ผ่านการอบรม e-Learning ทั้ง 3 หลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเหตุ : สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

26 ต.ค 2563 อ่านต่อ
ขั้นตอนการอบรมผ่านระบบ e-Learning

ขั้นตอนการอบรมผ่านระบบ e-Learning

26 ต.ค 2563 อ่านต่อ
ระบบเรียนออนไลน์ รองรับบราวเซอร์ Google Chrome Version 87.0.4280.88, Firefox 83.0, Safari Version 13.1.2 ขึ้นไป ปิด